Framtidsnät

Vi utför allt inom fiber - Projekterar, svetsar, mäter och blåser fiber.

Fiber i Åsa

Vi ansluter Åsa till Framtidens fibernät!

Aktuell information

2016-03-18
Fiberblåsning av stam från Lannekulla mot Lommersväg är påbörjad.

2015-12-06
Grävning fortsätter som planerat. Nu har vi kommit en bit ner på Södra Rågelundsvägen.

2015-10-27
Grävstart i Etapp 3. Mer information ombyggnationen utskickad via mail.

Driftsättning

2015-10-01
Beslut om byggstart i Etapp 3. Avtalen har returnerats. Fin projektering har påbörjats.

2015-08-10
Information om fiber skickas ut i Etapp 3.

2015-07-29
De flesta abonnenterna är anslutna och kan använda sina tjänster i Etapp 2.

2015-05-07
Första abonnenterna driftsatta!

2015-03-23
Blåsning av fiber i Etapp 2 är påbörjad.

2015-01-23
Grävningen är klar i Etapp 2. Under vecka 5 kommer vi leverera fasadboxar till fastigheterna som har tecknat avtal.

2014-10-21
Grävstart i Etapp 2.

2014-10-09
Nu är skyltarna på plats hos kunderna i Åsa, Etapp 2. Skylten visar var överlämningspunkten är (där grävarna lämnar av slangen). Inom kort påbörjas grävning i området.

2014-08-23
Infomöte om fiberutbyggnad 23/8 12.00, Kuggavägen vid småbåtshamnen.

2014-08-16
Information om fiber delas ut i Etapp 1.

Avtal & Information

Utskick Etapp 3
Avtal Etapp 3
Bilaga 2 Service
Bilaga 3 Installation
Bilaga 4 Kravspecifikation
Bilaga 5 Allmänna villkor

Tilläggstjänster, som telefoni, tv utbud, högre internet hastigheter kan beställas på www.ipsweden.se.

Intresseanmälan

Åsa Etapper