Framtidsnät

Vi utför allt inom fiber - Projekterar, svetsar, mäter och blåser fiber.

Fiber i Frillesås

Vi ansluter Frillesås till Framtidens fibernät!

Aktuell information

2014-07-04
Nu har de första kunderna i Etapp 1 driftsatta. Och grävningen pågår längs gamla E6 vid Lurensdalsvägen.

Driftsättning

2014-06-27
Utrustningen i noden monterades idag. De första kunderna tänder vi upp under nästa vecka.

2014-06-19
Nu sätts noden på plats. Närmar sig driftsättning av Etapp 1.

Frillesås Noden på plats

2014-06-10
Fiberblåsning på Stockenvägen.

Frillesås Fiberblåsning

2014-06-01
Slangindragning och håltagning pågår i Etapp 1 inom kort påbörjas även fiberblåsningen.

2014-03-25
Artikel i dagens Norra Halland med DE Teknik och IP Sweden om fiberprojektet i Frillesås.

Frillesås

2014-03-24
Kanalisationen är klar längs hela de röda linjerna. Nu pågår förläggning av kanalisation längs den gula linjen från Stockens Grönsaker fram till Tonabacken. Efter den förläggningen fortsätter vi grävarbetet i nästa etapp i Frillesås.

Frillesås

2014-02-27
Grävningen är klar på Stockenvägen. Grävning pågår på Jägarevägen och Stamvägen.

2014-02-18
Nu har grävningen i Etapp 1 påbörjats på Stockenvägen.

Frillesås

Avtal & Information

Avtal Etapp1
Avtal Etapp2
Avtal Etapp3 - 9
Bilaga 2 Service
Bilaga 3 Installation
Bilaga 4 Kravspecifikation
Bilaga 5 Allmänna villkor

Tilläggstjänster, som telefoni, tv utbud, högre internet hastigheter kan beställas på www.ipsweden.se.

Intresseanmälan

Etapper

Frillesås Etapp 1

Klart.

Frillesås Etapp 2

Klart för fiberförläggning. Slutprojektering pågår.

Frillesås Etapp 3

Klart för fiberförläggning. Slutprojektering pågår.

Frillesås Etapp 4 - 9

Förfrågning. Väntar in avtal.